HISTORIA SZKOŁY

1927/28 – istnieje pięć klas Publicznej Szkoły Powszechnej, w których uczy się 118 uczniów. Kierownikiem szkoły jest A. Gross.

1929/30 – w pięciu klasach Szkoły Publicznej uczy się 120 uczniów. Kierownikiem jest Stanisław Wójtowicz. W roku szkolnym 1935/36 w szkole uczy się 197 uczniów. Oddziały są bardzo liczne, czwarty liczy aż 49 uczniów.

1936/37 – już w sześcioklasowej Szkole Powszechnej uczy się 208 uczniów. Kierownikiem jest nadal Stanisław Wójtowicz. W latach 1937/38 i 1938/39 w sześciu klasach Szkoły Publicznej uczy się około 200 uczniów. Kierownikiem do początku II wojny światowej jest Stanisław Wójtowicz. Z ostatniego przedwojennego roku szkolnego zachowuje się tylko dziennik oddziału trzeciego.

Wiosną 1945 roku powraca z tułaczki, przedwojenny kierownik szkoły, Stanisław Wójtowicz, który przy pomocy miejscowej ludności sprowadza prowizoryczny barak wojskowy i urządza dwie klasy. Ponieważ nie uzyskuje oczekiwanej pomocy od władz oświatowych wyjeżdża na zachód.

15 XI 1945 roku władze oświatowe mianują na kierownika szkoły Wacława Kozłowskiego nauczyciela z Cybulic Dużych.

22.IX.1946 roku przy udziale najwyższych władz szkolnych, państwowych samorządowych uroczyście otwarto, poświęcono i oddano do użytku siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną.

W marcu 1947 roku Kazuń Polski przeżywa straszną powódź. Zalana jest również szkoła. Cała kancelaria szkolna i biblioteka bardzo ucierpiały. Zniszczeniu ulega wiele dokumentów.

22.06.1947 roku ,, pierwszy raz po odzyskaniu wolności wypuszczono w świat absolwentów klasy VII ”.

13.06.1948 roku przy udziale władz oświatowych, samorządowych, organizacji i przedstawicieli społeczeństwa, poświęcono sztandar, wbito pamiątkowe gwoździe w drzewiec.

1952/53 kierownikiem szkoły jest Górski.

1958/59 kierownictwo szkoły obejmuje Antoni Rokojżo.

Od 01.09.1966 roku w wyniku reformy powołuje się ośmioklasową Szkołę Podstawową. Uczniowie urodzeni po 1 lipca 1952 roku są pierwszymi uczniami, którzy kończą ósmą klasę tej szkoły.

Od roku szkolnego 1971/72 do 1990/91 kierownictwo szkoły sprawuje Irena Górnik.

Od 01.09.1991 do 31.08.1997 roku dyrektorem szkoły jest Alicja Turowska. W tym czasie rozbudowano szkołę, założono centralne ogrzewanie. Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym, przedmiotowych: finalista w matematycznym i laureat w chemicznym.

01.09.1997 roku w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Lucyna Jaźwiec.

Od 1.03.1998 roku przy szkole działa Środowiskowe ognisko TPD pod kierownictwem Marzeny Kowalczyk. Początkowo pracuje z dziećmi jeszcze tylko wychowawca Jolanta Kwiatkowska.

01.09.1999 roku wraz z reformą oświaty zmienia się status organizacyjny szkoły. Powstaje Zespół Szkół Publicznych obejmujący 6 – letnią szkołę podstawową i 3 – letnie gimnazjum.

Od 01.09.2001 roku kierownikiem Ogniska jest Jolanta Kwiatkowska. Oprócz niej w Ognisku pracują wychowawcy Wioletta Swęda i Emil Wróblewski.

Rok szkolny 2001/2002 w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej uczy się 121 a w gimnazjum 52 uczniów, pracuje 16 nauczycieli.

Celem wychowawczym szkoły jest znajomość i szacunek dla tradycji narodowych i regionalnych.
Realizując ścieżkę regionalną w szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie poznają i kultywują tradycje regionu. W długi jesienny wieczór odbywają się ,,Kominy”, w czasie których uczniowie mogą zobaczyć jak żyło się na wsi gdy nie było radia i telewizji. oglądają zrekonstruowany wystrój chłopskiej chaty, popróbują dawnych chłopskich potraw. W czasie karnawału odbywają się ,,Zapusty” z występami przebierańców, muzyką i pączkami, które funduje piekarnia w Czosnowie. W ostatni dzień karnawału uczniowie odwiedzają z muzyką i zabawą mieszkańców Kazunia przypominają tym samym dawny zwyczaj.

3 czerwca 2002 r. odbywa się Kazuńska Majówka.
Na deskach w parku przed szkołą uczniowie przedstawiają zaproszonym gościom, mieszkańcom wsi i swoim kolegom z pobliskich szkół montaż słowno-muzyczny pt. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła……". Później są kiełbaski, grochówka, pączki i inne słodkości. Przyjaciele szkoły starają się by majówka była udana.

Rok szkolny 2002/2003 w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej uczy się 115 a w gimnazjum 50 uczniów, pracuje 16 nauczycieli. W szkole, oprócz kontynuowania dotychczasowych dobrych zwyczajów, mających swoje miejsce w tradycji dawnej wsi polskiej,

28 marca 2003 roku odbywa się szkolny etap Konkursu na Palmę Wielkanocną. Wszystkie klasy bardzo się starają, ale zwyciężyć może tylko jedna. Pierwsze miejsce i nagrodę główną, ufundowaną przez Radę Rodziców, zdobywa palma wykonana przez klasę drugą Szkoły Podstawowej pod wychowawczym okiem pani Jolanty Kwiatkowskiej. Drugie miejsce, ale tylko nagrodę pocieszenia, zdobywa palma wykonana przez oddział przedszkolny pod wychowawstwem pani Elżbiety Jagielskiej. Palma wykonana przez zwycięską klasę będzie reprezentowała szkołę w Gminnym Konkursie dla szkół i Ognisk TPD gminy Czosnów, który odbędzie się 11 kwietnia podczas obchodów pięciolecia istnienia Ogniska w Kazuniu Polskim.

31 maja 2003 r. odbywa się II-ga Kazuńska Majówka. Uczniowie przedstawiają gościom montaż słowno-muzyczny pt. ,,Chwalcie łąki umajone..” Występy i zabawa taneczna odbywa się na deskach w parku szkolnym. Całość połączona z obchodami Dnia Dziecka jest bardzo atrakcyjna dzięki hojności przyjaciół szkoły.

Rok szkolny 2003/2004 w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej uczy się 103 a w gimnazjum 60 uczniów, pracuje 20 nauczycieli. W czasie karnawału przebrani uczniowie pod opieką nauczycielek odwiedzali mieszkańców Kazunia z tańcem i śpiewem. 19 marca w ramach programu Wiosna w Europie odbyła się rywalizacja klas, o srebrny i złoty medal, pod hasłem ,,Polacy nie gęsi.." Poszczególne klasy prezentowały regiony kulturowe Polski. Pod koniec maja odbyła się III Kazuńska Majówka połączona z Dniem Dziecka. Uczniowie przedstawili kolegom i zaproszonym gościom zwyczaje weselne naszej miejscowości w inscenizacji pod tytułem ,,Jedzie, jedzie wesele." Tego dnia również został otwarty radiowęzeł szkolny. W ogrodzie szkolnym odbył się piknik. Były kiełbaski z grila, pączki i inne łakocie. Uczniowie bawili się przy muzyce zespołu z II Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu Nowym.

Rok szkolny 2004/2005 w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej uczy się 97, a w gimnazjum 58 uczniów, pracuje 20 nauczycieli. 19 września uczniowie gościnnie wystawiali inscenizacje pt. ,,Jedzie, jedzie wesele." w Izabelinie na imprezie plenerowej z okazji 80-lecia lasów państwowych, 45-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego i 10-lecia Gminy Izabelin. Zebrali oklaski, pochwały i podziękowania od organizatorów. 12 listopada szkołę odwiedziła delegacja rolników i pracowników gminy Siemieliszki, powiat Elektrenay z Litwy. Uczniowie jeszcze raz przedstawili inscenizacje ,,Jedzie, jedzie wesele" a Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców przygotowała uroczystą kolacje. Wiosnę już od kilku lat społeczność szkolna witała w Europie. Poszczególne klasy prezentowały dorobek, charakterystyczne wyroby kulinarne i nie tylko, osiągnięcia naukowe i sportowe wylosowanych krajów Unii Europejskiej. Wszystkim podobały się Wagary w Europie. Dzień Dziecka pod hasłem ,,A jednak mi żal….” przybliżył wszystkim lat 70-siątych ,,czar”. Były ,,kolorowe jarmarki” w piosence i dosłownie z loterią fantową, w której nie było losów pustych, a po los szczęśliwy: kozę, kurę, gołębie ustawiała się kolejka. Wszyscy bawili się wspaniale i szkoda było wracać do domu. Nie dopisała tylko pogoda, było chłodno ale deszcz nie padał.

Rok szkolny 2005/2006 W szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym uczy się 86 uczniów, w gimnazjum 57, pracuje 19 nauczycieli. W październiku gości w szkole objazdowa wystawa ,,Na misjach ONZ”, którą mają możliwość obejrzeć mieszkańcy gminy Czosnów. Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny odbywają się ,,Wagary w…..”, tym razem w teatrze. Dzień Dziecka, 1 czerwca, to rodzinny piknik i prapremiera sztuki Franciszka Bohomolca ,,Małżeństwo z kalendarza”, którą następnie uczniowie naszej szkoły wystawiają na Zamku Królewskim w Warszawie . Tak wyglądała nasza szkoła do 2006 roku.

Rok szkolny 2006/2007 W szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym uczy się 88 uczniów, w gimnazjum 48, pracuje 17 nauczycieli. Na początku września, podczas Dni Czosnowa, uczennice naszej szkoły tańczą kontredansa w strojach z przełomu XVII-XVIII w.

01.09.2007 roku w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Jolanta Kwiatkowska.

strona zsp w Kazuniu Polskim